Op 5 oktober 1925 werd in Zele Katholieke Sportopbeuring Football Club Scela opgericht en begon in het Diocesaan Sport Verbond van Oost-Vlaanderen. Een jaar later stapte men over naar de KBVB waar men stamnummer 783 kreeg, maar in 1929 werd de club geschrapt omdat Scela terug in het Diocesaan Sport Verbond ging spelen. In april 1932 sloot men zich voor de tweede maal aan bij de Belgische Voetbalbond als Football Club Scela Zele en kreeg het nieuwe stamnummer 1837 toegekend.
In 1951 kreeg de club met geel-zwarte kleuren de koninklijke titel en werd KFC Scela Zele. In 1956 bereikte Scela voor het eerst de nationale Vierde Klasse en bleef daar het volgende decennium spelen. Ze behaalden er meestal een plaats in de middenmoot.

Op 1 juli 1970 fusioneerden drie Zeelse voetbalclubs, zijnde: KSK Zele (stamnummer 1046), KFC Scela Zele en FC De Zeven Zele (stamnummer 7170) tot een nieuwe club, Koninklijke Football Club Eendracht Zele. Deze fusieclub speelde verder met stamnummer 1046 van KSK Zele. Stamnummers 1837 van Scela en 7170 van De Zeven werden geschrapt. De fusieclub speelde voort in Vierde Klasse en koos voor rood-zwarte kleuren.

Bron: Rubentj1, Lexicon der Clubs

Foto: Jef De Bruyne 

Scela Zele in 1925