Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1916, ontstond een eerste georganiseerde voetbalclub in Schilde. De club, met rood-witte kleuren, kreeg de naam Union Alberta FC Schilde. Men speelde op een stuk grond achter de rijkswachtkazerne in de Kerkelei. Op het einde van de oorlog verdween de club. In 1920 startte men een nieuwe ploeg op. Aangezien het oude terrein al verkocht was, ging men nu spelen op een terrein op de hoek van de Kerkelei en de Waterlaatstraat. Enkele van de beste spelers van Alberta waren echter al gaan spelen bij Zandhoven SK, dat al een tijd bij de Belgische Voetbalbond was aangesloten. De nieuwe ploeg was geen lang leven beschoren en hield in 1923 ook alweer op te bestaan.
In 1927 richtte men tenslotte Sportkring Schilde op en men nam geel en zwart als clubkleuren aan. Men ging spelen op een stuk grond op de hoek van de Brasschaatsebaan en de Kapelstraat. Op 23 september van datzelfde jaar sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 1089.
Schilde bleef in de Antwerpse provinciale reeksen spelen. In 1982 verhuisde men naar een nieuw complex aan de Rozenhoek. De club bleef er met wisselende resultaten op en neer gaan tussen de verschillende provinciale niveaus. Op 1 juli 1984 slorpte KSK een andere club uit het dorp op; met name VK Schilde dat aangesloten was bij de KBVB met stamnummer 8108.
In 2013, toen men in Vierde Provinciale speelde, besloot men sportief te gaan samenwerken met gemeentegenoot KSK ’s Gravenwezel (stamnummer 4536), die op dat moment onderin Eerste Provinciale speelde. In 2014 kwamen de voorzitters van beide clubs uiteindelijk ook tot een akkoord om een effectieve fusie aan te gaan. Leden uit de entourage van Schilde verzetten zich echter tegen de fusie en spanden een juridische procedure aan, waardoor de fusie vooralsnog niet door ging. Ondertussen besloot KSK ’s Gravenwezel wel vooruit te lopen op de fusie en als SK ’s Gravenwezel-Schilde verder te spelen.  

Bron: Rubentj1, Lexicon der Clubs

PS: Foto’s van deze “Verdwenen Club” zijn welkom via vergane-voetbal-glorie@telenet.be