Op 13 maart 1934 werd in Boom Rupel Sportkring opgericht, dat zich aansloot bij de Belgische Voetbalbond en er stamnummer 2138 kreeg toegekend. De zwart-witte club begon in de lagere regionale Antwerpse reeksen, maar kon na de Tweede Wereldoorlog opklimmen tot in de nationale afdelingen. In 1946 speelde men voor het eerst in Bevordering, toen de Derde Klasse. Men zakte daaruit even in 1948, maar keerde na één jaar terug en kon er in 1951 zelfs kampioen spelen. Rupel promoveerde zo voor het eerst naar de nationale Tweede Klasse maar eindigde echter op twee na laatste en zakte na een jaar terug naar Derde Klasse. Twee jaar later degradeerde men verder naar Vierde Klasse, dat ondertussen de nieuwe bevorderingsklasse was geworden.
Rupel SK kon er zich nog enige tijd redden maar uiteindelijke zakte men helemaal weg in de provinciale reeksen. De club heette na het krijgen van de koninklijke titel Koninklijke Rupel SK. In 1980 kon men uit de lagere afdelingen nog even opklimmen tot in Eerste Provinciale, maar na een jaar zakte de club weer weg. In de jaren 90 werd het dieptepunt bereikt want men zakte tot Vierde Provinciale.

In 1998 fusioneerde de club tenslotte met buur FC Boom (stamnummer 58) en werd K. Rupel Boom FC. De fusieclub behield stamnummer 2138 van Rupel en speelde in blauw-wit-zwarte kleuren. 

Bron: Tommy Joostens

Foto’s: Michel Peeters

Seizoen 1973-’74

1996-1997