Reeds voor en kort na de Eerste Wereldoorlog waren in Jette verschillende voetbalploegen actief, zoals La Jettoise, Excelsior Jette, Saint-Anne Jette, Dieleghem Jette, Union et Progress Jette en Sporting Club Jette. Dit waren kleine, lokale ploegjes die niet bij de Belgische Voetbalbond waren aangesloten. In 1922 verenigden verschillende ploegen zich en er werd één club opgericht onder de naam Sporting Club Union & Progress Jette, afgekort SCUP Jette. De club sloot zich enkele jaren later aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 474 kreeg en koos voor geelblauwe kleuren.
SCUP ging van start in de Brabantse regionale reeksen, maar klom daar vlug op en bereikte reeds in 1931 de nationale bevorderingsreeksen, toen het derde niveau. Jette speelde er aanvankelijk vlot mee in de middenmoot en werd in 1933 zelfs derde in zijn reeks. In 1934 werd men echter op twee na laatste en de club zakte weer na drie jaar nationaal voetbal. Jette bleef niet lang weg uit de nationale reeksen en keerde in 1935 weer terug in Bevordering. De club eindigde er de volgende jaren telkens bij de beteren, tot men in 1939 weer op een degradatieplaats eindigde en na vier jaar Bevordering weer moest zakken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de club meermaals op en neer tussen Nationale en Provinciale. Zowel in 1942 als in 1945 keerde SCUP Jette immers terug in Bevordering, maar telkens eindigde men op een degradatieplaats zodat men beide keren na een seizoen weer verdween. Na de oorlog kon de club niet meteen terugkeren in de nationale reeksen.
In 1951 werd de club koninklijk en in 1952 werden er grote competitiehervormingen doorgevoerd en werd een Vierde Klasse gecreëerd die voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen. Na een half decennium keerde SCUP Jette dat jaar terug in de nationale bevorderingsreeksen, nu dus Vierde Klasse. Men was er meteen bij de beteren en in hun derde seizoen slaagde SCUP er zelfs in kampioen te spelen. Zo promoveerde de club in 1955 verder naar Derde Klasse.
Royal SCUP Jette speelde zich een paar jaar in de middenmoot in Derde Klasse, tot men in 1959 allerlaatste eindigde. Na vier jaar degradeerde men zo uit Derde Klasse. Het verval zette zich meteen verder in Vierde Klasse. SCUP werd er immers voorlaatste en zakte in 1960 verder naar Eerste Provinciale na acht jaar nationaal voetbal.
Na vier jaar provinciaal voetbal keerde Jette in 1964 terug in Vierde Klasse. De eerste seizoenen kon men zich vlot redden. Rond 1970 kende men enkele keren een moeilijk seizoen, waarin men maar net boven de degradatieplaatsen eindigde. Uiteindelijk werd men in 1976 op twee na laatste, wat opnieuw degradatie betekende na 12 jaar onafgebroken nationaal voetbal. Na twee jaar in Eerste Provinciale keerde SCUP in 1978 nog eens terug in Vierde Klasse. Deze terugkeer was echter van korte duur want na twee seizoenen eindigde SCUP Jette op een laatste plaats en zo zakte men in 1980 opnieuw.
SCUP Jette bleef gedurende de jaren 80 in de Brabantse provinciale afdelingen spelen. Na 11 jaar kon de club in 1991 nog eens terugkeren in Vierde Klasse. De club kon er zich even handhaven, maar in 1994 eindigde men op ruime afstand laatste en zo degradeerde men na drie jaar opnieuw naar Eerste Provinciale. SCUP zakte daarna nog verder weg naar Tweede Provinciale, waar men bleef spelen tot het eind van de eeuw.
In 2002 fusioneerde SCUP Jette met Etoile Dieleghem dat halverwege de jaren 70 was opgericht en bij de KBVB aangesloten met stamnummer 8682. Etoile Dieleghem was enige tijd voor de fusie opgeklommen tot in Eerste Provinciale. De fusieclub werd Royal SCUP Dieleghem Jette genoemd en speelde verder met het oude stamnummer 474 van SCUP; stamnummer 8682 van Dieleghem verdween.

Bron: LimoWreck

Foto’s: Felicien Thiry, Kurt De Koker

SCUP Jette in 1933

Seizoen 1983-’84