In 1946 werd SK ’s Gravenwezel (deelgemeente van Schilde) opgericht, sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg er stamnummer 4536. Sportkring ging er in de Antwerpse provinciale reeksen van start.
In 1971 slaagde men er voor het eerst in de nationale bevorderingsreeksen of Vierde Klasse te bereiken. Daar kon men zich aanvankelijk goed redden en het eerste seizoen eindigde men er als vijfde. Het jaar nadien haalde SK’sG nog de middenmoot, maar in 1974 eindigde men op twee na laatste. Na drie seizoenen nationaal voetbal degradeerde de club zo weer naar de provinciale afdelingen en zakte er verder weg.
In het begin van de 21ste eeuw klom het ondertussen Koninklijk geworden KSK ’s Gravenwezel weer op van Derde naar Tweede Provinciale en in 2008 promoveerde men weer naar Eerste Provinciale. In 2013 zakte men echter weer naar Tweede Provinciale en ging men een sportieve samenwerking aan met gemeentegenoot KSK Schilde, aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1089 en op dat moment in Vierde Provinciale actief. In 2014 kwamen de voorzitters van beide clubs uiteindelijk tot een akkoord om een effectieve fusie aan te gaan. Meerdere bestuursleden van Schilde verzetten zich echter tegen de fusie en spanden met succes een juridische procedure aan, waardoor de fusie niet door ging. In kortgeding werd de beslissing tot fusie geschorst. Daarna werd deze uitspraak over de volledige lijn bevestigd door de rechter in eerste aanleg. Ondertussen besloot men in ’s Gravenwezel wel vooruit te lopen op de fusie en de clubnaam werd al gewijzigd in KSK ’s Gravenwezel-Schilde. In de zomer van 2015 werd uiteindelijk toch een fusie doorgevoerd onder de reeds bekende naam KSK ’s Gravenwezel-Schilde met het stamnummer 1089 van KSK Schilde. Het stamnummer 4536 van ’s Gravenwezel werd geschrapt.

Bron: Rubentj 1

PS: Foto’s van deze “Verdwenen Club” zijn welkom via vergane-voetbal-glorie@telenet.be