In 1908 werden in Eupen, dat toen nog tot Duitsland behoorde, de voetbalclubs Football Club Fortuna Eupen 1908 en Eupener Ballspielverein 1908 opgericht. In 1919 fuseerden beide clubs tot Verein Für Jugend und Volkspiele Eupen. Toen de stad Eupen Belgisch was geworden na het Verdrag van Versailles, sloot de club zich op 12 augustus 1920 aan bij de Belgische Voetbalbond, onder de naam La Jeunesse d’Eupen. Enkele maanden later, op 26 oktober, sloot een club met de naam Football Club Eupen 1920 zich bij de voetbalbond aan. Bij de invoering van de stamnummers, in 1926, werd aan La Jeunesse Eupen het nummer 108 toegekend.
In 1927 klom La Jeunesse voor het eerst op uit de Luikse regionale reeksen, tot in de nationale Bevorderingsreeksen, toen de Derde Klasse. De wit-zwarte club bleef er tot het einde van de jaren 30 spelen.

Op 9 juli 1945 fusioneerden de Eupense clubs FC en La Jeunesse tot Alliance Sportive Eupen. In die periode moesten de oude stamnummers verdwijnen na een fusie. Stamnummers 92 van FC en 108 van La Jeunesse werden bijgevolg geschrapt. Aan de fusieclub Alliance Sportive werd het nieuwe stamnummer 4276 gegeven.

Bron: Serassot

PS: Foto’s van deze “Verdwenen Club” zijn welkom via vergane-voetbal-glorie@telenet.be