Het voormalige stadion van Germinal Ekeren lag in het park Veltwijck in deze Antwerpse gemeente en de eerste tribune werd gebouwd in 1970.

Met een capaciteit van 6.000 plaatsen werd dit stadion te klein voor Eerste Klasse-voetbal, zodat met veel goodwill van het Antwerpse stadsbestuur de uitbreiding kon doorgaan naar 10.000 plaatsen. Deze werken hadden een prijskaartje van meer dan 60 miljoen oude Belgische franken. Maar wat het stadsbestuur over het hoofd zag was dat dit stadion in een park lag, zelfs in   beschermd natuurgebied. Buurtbewoners en een vzw die verantwoordelijk was voor het beheer van het nabijgelegen natuurzone “Oude Landen” merkten de driftige bouwheren bij herhaling op dat ze in overtreding waren. De ambtenaar van Stedenbouw wuifde alle bezwaren weg. Ook bij de kortgedingrechter vingen de omwonenden en de vzw bot. Germinal kreeg zelfs op 1 juni 1989 een bouwvergunning voor de bouw van tribunes en verlichtingspylonen. Terzelfdertijd kreeg de club ook een regularisatie voor zonder vergunning opgetrokken reclamepanelen en overdekte staantribune. De tegenstanders trokken naar de Raad van State en 9 jaar later vernietigde dat rechtscollege de bouwtoelating wegens schending van de bestemming parkgebied. Zowel de bouwvergunning als de regularisatie werden teniet gedaan.

Na de fusie met Beerschot en de verhuis naar Het Kiel in 1998 lag het stadion er verlaten bij en werd stap voor stap aan de afbraak gewerkt.

Bron: CSM

Foto’s: Sept Sept

Het vervallen stadion anno 2008.