SV Kobbegem, een provinciale club uit Vlaams-Brabant, speelde van 1975 tot 2014 op dit ondertussen verdwenen voetbalterrein in de Ganzenbos. Dit veld was eigendom van de toenmalige voorzitter Domien De Donder en werd gratis ter beschikking gesteld voor de club. In 2014, veertien jaar na zijn voorzitterschap, eiste de gewezen voorman zijn eigendom terug in de oorspronkelijke staat, zijnde een weiland. Hij had het niet meer begrepen op SV Kobbegem omdat hij vond dat de club geen enkele sociale functie meer had met het dorp. Er was geen jeugdwerking meer, enkel nog een eerste ploeg waarvan er zo goed als geen speler uit Kobbegem kwam, veeleer uit het Brusselse en buitenlanders en op bestuurlijk vlak liep het ook mank. Er was geen enkele band meer tussen de club en het dorp, terwijl de statuten van SV Kobbegem net bepaalde dat dit een club was voor mensen en kinderen uit Kobbegem, aldus De Donder. Ook waren er plannen om deze omgeving te verkavelen. Daarom kon de ex-voorzitter niet langer zijn stuk grond in bruikleen geven. Zodoende moest SVK op zoek naar een nieuwe locatie die men vond op het sportcentrum in de Kouter in het nabijgelegen Mollem.       

Bron: Het Laatste Nieuws

Foto’s: Dennis Laenen      

Het toenmalige voetbalterrein anno 2011